Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
İşe Yarayan Fikirler
Sizin pazarlama stratejilerinize göre, yeni özgün ve doğal fikirler yaratırız. Bizim işe yarayan fikirlerimiz pazarlama iletişim stratejilerine yeni perspektifler katar.
Moni dinler, hisseder, yaratır…

Moni, yarattığı işlerin sıradan değil, etkili ve ölçülebilir olmasına çalışır. Çizgi altı ve çizgi üstü tüm uygulamalarda,farkını hissettirir.
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
Yaşayan Organizmalar
Moni, internet sitelerinin ve dijital alanın, yaşayan organizmalar olduğuna inanır. Bu çerçevede gereksinim duyulan tüm yaratıcı çalışmalar, tasarım, kod yazılımı, içerik oluşturulması ve yönetimi konusunda belirlenen plana sadık, amaca tam olarak hizmet eden, sonuç odaklı çalışmaları tamamlar ve raporlar.
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
Davetlisiniz
Etkinlikleriniz, talep, bütçe ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda yer seçimi aşamasından, lojistiğe; bütçe yönetiminden süreç sonunda ayrıntılı raporlamaya kadar en ince ayrıntılar düşünülerek planlanır ve yürütülür. Bu esnada her türlü ulaşım, konaklama, catering, teknik ekipman, sahne-dekor süsleme, simultane tercüme, sanatçı, baskılı malzeme hediye promosyon ve personel ihtiyacınız tarafımızdan sağlanır.
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
Kayıttayız
Moni üretimi total olarak ele alır ve her aşamasıyla ilgilenir. Tüm prodüksiyon ve post prodüksiyon çalışmalarını kendi bünyesinde yürütebilecek alt yapıya sahiptir.
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
doğru planlama ile
zirveye
ulaşın...
Moni; etkili fikrin, doğru medya kullanımı ile birlikte markayı zirveye taşıyacağına inanır. Medyayı; mevcut bütçe dahilinde, doğru hedef kitleye göre ve en uygun geri dönüşü hedefleyerek planlar.
En doğru fiyata satın alır. Stratejinize uygun yeni ve farklı projeler üreterek, medya grupları ile sizin için işbirliği yapar.
Biz        Hakkımızda        Deneyimlerimiz        İletişim
Yönetiyoruz
Firmaya yönelik olarak hazırladığı bütünleşik/stratejik iletişim planı doğrultusunda, firmanın sosyal paydaşları nezdinde doğru mesajların en net şekilde ifade edilmesini hedefler. Sosyal paydaşlar içerisinde ilk sırada yer alan BASIN için, genel iletişim planına paralel bir basın iletişimi planı kurgular. Bu plana uygun olarak oluşturduğu mesajların, basının ve basının hedef kitlesinin ilgisini çekecek şekilde haber niteliği taşımasına özen gösterir. Haber niteliği taşıyan mesajlar, basın bülteni, özel röportaj ve basın toplantısı aracılığıyla basın mensuplarıyla paylaşılır.

Servis edilen basın bültenleri, yapılan özel röportajlar ve basın toplantılarının geri dönüşlerini ölçmek amacıyla, basın takibi ve raporlaması firmaya aylık olarak karşılaştırmalı ve ayrıntılı bir şekilde iletilir.
Firmanın diğer sosyal paydaşları olan;
1. Müşteri hedef kitlesi (sadık ve potansiyel müşteri)
2. Kamu
3. İlgili Sosyal Toplum Kuruşları için yine iletişim planı çerçevesinde kurgulanan mesajlar, bu kez hedef kitleye uygun düşecek duyuru, etkinlik, e-bülten/duyuru ve çeşitli Sosyal Sorumluluk Projeleri ile birlikte hayata geçirilir.