Share

Moni Creative

Görevimiz; yarın duyacağınız ihtiyacı, bugünden bilmektir.

 

 

01

Hakkımızda

1992 den günümüze “hiç durmayan yeniliklerin, gelişmelerin, ürün ve hizmetlerin pazarlaması” demektir. Bütünleşik pazarlama ve marka iletişimi konusunda yaratıcı çözümler bulur. Moni, “her yerde iletişim” dir. Alternatif anlayışları kendi potasında eritir. Marka ve markalaşma stratejilerini “her yerde iletişim” anlayışı ile destekler, biçimlendirir. 360° pazarlama anlayışı ile tüm iletişim ihtiyaçlarınızı, tek çatı altında planlar, tasarlar ve hayata geçirir. Küresel çözüm ortaklarımız ve grup yapılarımız ile teknoloji, web tabanlı hizmetler gibi inovasyon alanlarında işletmelerinizi geliştiren, başarıya götüren yol arkadaşı olur.

Görevimiz yarın duyacağınız ihtiyacı, bugünden bilmektir. Yaratıcılık, dinamizm, ve yenilikler; başarımızın anahtarlarıdır. Moni ekibi, önümüzdeki yıllarda insan ve makinaları bekleyen zorlukları şimdiden bilmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlıyor, bu ihtiyaçları karşılamak için fikirler geliştiriyoruz.

“İşe yarayan fikirler…”

02

Yüksek etkileşimli, açık çalışan ekip olarak tanınıyoruz. Hızlı hareket eden, hızlı çalışan ve işbirlikçi bir kültüre sahibiz. Müşterilerimize, markalarına fayda sağlamak için odaklanarak çalışıyoruz, üretiyoruz, uyguluyoruz.

04

Lokal ve Global Moni Grup Çözümleri

 

Moni; çeyrek asırlık deneyimi ve çeşitli alanlardaki girişimleriyle sizlere daha geniş hareket alanı sunuyor.

Moni bütünleşik pazarlama iletişimi alanında hedef kitlenize yönelik projeler üretiyor ve uyguluyor

Danışmanlık

 

Bir kurum veya markanın algılanan tüm değerlerini doğru yönetmek, iş hedeflerini doğru anlamayı ve doğru mesajları doğru sosyal paydaşlara belli bir plan çerçevesinde aktarmayı gerektirir.

Hedef kitleye ulaşmak için; İletişim danışmanlığı

İletişim danışmanlığı, kurum veya markaların algılanan tüm değerlerinin doğru yönetimini, doğru anlatılmasını, doğru mesajların doğru hedeflere iletilmesi için tanıtım çalışmalarını planlar.

İletişimin çok yönlü, karmaşık yapısı içindeki etmenleri doğru yönlendirerek, hedeflenen kitleler üzerinde davranış değişikliği yaratacak biçimde stratejik çözümler sunuyoruz.

Marka değerinin yükseltilmesi için doğru iş ortaklığı

İletişim danışmanlığı desteğiyle yaptığınız yatırımlardan geri dönüşüm oranlarınız düzenli olarak yükselmektedir.

Moni olarak deneyimlerimizden kazanılan proaktif iletişim stratejileri sunarak müşterilerimizin hep bir adım önde kalmalarını sağlıyoruz. İletişim danışmanlığının yanında firma ihtiyaçlarını yine firmanın çıkarlarını ön planda tutarak diğer iş ortaklarından bulacağı desteklerle tamamlamaktadır. Çok yönlü kazançlar için deneyim ve bilgi kaynaklı stratejik danışmanlık ve çözümlerimiz.

  • Stratejik İletişim Planlaması
  • Kurumsal İletişim, lider iletişimi,
  • Pazarlama İletişimi (Marka yönetimi, Ürün İletişimi)
  • Kriz İletişimi,
  • Kurumsal ve Bireysel İtibar Yönetimi,

Strateji

Strateji tüm sürecin kalbidir. ilandan etkinlik yönetimine kadar tüm planlanan aksiyonlar başarılıysa bu stratejinin doğru hazırlanmasından başlar.

Pazarlama iletişimi, hizmet/ürün reklamının, tüketicisine ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanabilir.

İlgili hedef kitleye, iletmek istediğimizi iletme halidir. İletişim karşılıklı bilgi, fikir, düşünce, algı alışverişidir. Tanıtım ile tüketici arasında ister medya yoluyla, ister pazarlama stratejisinin diğer öğelerini kullanma yoluyla olsun, kurduğu alışveriş sürecidir.

Satın almayı tetikleyen unsurları belirlemek, tüketiciyle temas noktalarındaki marka deneyimlerini ölçmek, reklamın performansının ölçülmesi, marka değerinin ve marka dinamiklerinin ölçülmesi, medya planlama stratejisinin revize edilmesi ve pazarlama iletişimi stratejisinin revize edilmesi bizi doğru hedefe götürecek önemli adımlardır. Reklam stratejisi için, firmamızın hedef kitlesine gösterdiği yüzdür diyebiliriz.

İyi bir reklam stratejisinin önemli noktası, esnek ve yaratıcı bir planlamayla, hedef kitle, o hedef kitleye ulaşan mecralar ve bunların seçimi hakkında doğru bilgiye sahip olmaktır.

Hedef kitlemizin demografik yapısı, davranışları, ihtiyaç ve talepleri belirliyor, sanal kişilerde yaşatıyoruz.

Ürün Konsepti ve konumlandırma ile başarıya doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz.

Mecra Seçimi hedef kitlemize en efektif ulaşım araçlarımızı belirliyoruz.

Reklam Mesajımızda bizi rakiplerimizden ayıran özellikler veya değerler, ikna çabamız ve rakip çalışmalarını göz önünde bulunduruyoruz.

Yazılı içerikte hedef kitlemizi yakalıyoruz.

Görsel içerik mesajımızla uyumlu ve akılda kalıcı tasarlanıyor.

Reklam bütçesinde gelecekteki satış tahminlerimizi ve pazar payımızı da hesaba katıyoruz.

Reklam Sonuçlarını analiz ediyoruz.

Reklamlarla ilgili yasaları dikkatle inceliyoruz.

Yaratıcı Tasarımlar

Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Tasarım, duyumsal bilgi ile zihinsel bilginin etkileşimi sonucunda zihinde biçimlenerek gerçek bilgi ve nesnelliğin ortaya çıkmasıdır.

Yaratıcılık; kültür, birey ve sosyal sistemin etkileşiminin bir ürünüdür. Etkileşim değerlerin gelecek nesillere aktarılma amacı taşıyan kültür; bilgiyi, davranışları, değerleri korumayı amaçlayan sosyal sistem ve bu kavramların devamlılığını sağlayan veya değiştiren birey arasında gerçekleşir.

Tasarımcının yaratıcı düşünceleri, yaşadığı çevreden, insanlardan, inançlardan, değerlerden, kültürden etkilenir ve ona göre şekillenir. Sizin pazarlama stratejilerinize göre; yeni, özgün ve doğal fikirler yaratırız. Bizim işe yarayan fikirlerimiz pazarlama iletişim stratejilerine yeni perspektifler katar.

Moni, yarattığı işlerin sıradan değil, etkili ve ölçülebilir olmasına çalışır. Çizgi altı ve çizgi üstü tüm uygulamalarda farkını hissettirir. Moni’nin yaratıcı tasarımlar için gerekli vizyonu, deneyimi ve referansları var.

Moni dinler, hisseder, yaratır…

Yeni Konsept Geliştirme
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Reklam
Yardımcı Malzemeler (Broşür, Katalog, Flayer, İlan, Poster, Sosyal Medya, Mailing, Newsletter, Banner)
P.O.P Malzemeleri
Fuar Stand Tasarım ve Üretimi
Yayımcılık (Periyodik Kurumsal Dergiler)
İç Mekan ve Dış Mekan Tasarımları
Endüstriyel Tasarım
Promosyon Melzemeleri (Her Düzey)

“İşe yarayan fikirler…”

Prodüksiyon

Pek çok reklam ajansının içinde produksiyon yani yapım departmanı bulunmaz. Deneyimli yönetim ekibimiz, medya ürünleri için, üretim aşamasında bir araya getirerek oluşturdukları mozaik yapım ekibi ile tüm projeleri hayata geçirebilir.

Prodüksiyon bizim için tüm üretim aşamaları demektir.

Özellikle video yapımları, bilgisayar destekli animasyonlar, 360 derece videolar, fotograf çekimleri, ses ve müzik çalışmaları öncesi, yapım esnası ve sonrası uygulamaları bizim için bütün olarak sürdürülür ve yönetilir.

Markalar için uzun, orta ve kısa metraj pek çok projeye imza atmış moni production uzman ekipleri ile senaryodan gösterime kadar tüm süreci planlar ve yürütür.

“Kayıttayız!”

Dijital Çözümler

Moni, internet sitelerinin ve dijital alanın, yaşayan organizmalar olduğuna inanır. Bu çerçevede gereksinim duyulan tüm yaratıcı çalışmalar, tasarım, kod yazılımı, içerik oluşturulması ve yönetimi konusunda belirlenen plana sadık, amaca tam olarak hizmet eden, sonuç odaklı çalışmaları tamamlar ve raporlar…

3D-4D-5D Mimari Görselleştirme – Gerçekçi fotoğraf ve Videolar

Virtual Viewing ile işbirliğimiz çerçevesinde verdiğimiz 3D mimari görselleştirme hizmetleri arasında CGI görselleri, animasyonlar ve interaktif Artırılmış / Sanal Gerçeklik yer alıyor Web sitelerine yerleştirilen etkileşimli görselleştirme, Android ve iOS uygulamaları, PC ve Apple masaüstü uygulamaları, kapsamlı ortamlar ve bağımsız uygulamalar da dahil olmak üzere geniş bir teslim biçimleri sunuyoruz.

Cyber Culture
Görsel İletişim Tasarımı
3D-2D Animasyon, 3D-4D-5D Mimari Görselleştirme
Motion Graphics – Hareketli Grafikler
İnteraktif Web Geliştirme ve Projeleri
Dijital İnteraktif Uygulamalar
Virtual Reality
Augmented Reality
BIM
CGI
Web Sitesi ve Platformları
iPad-iPhone, Android Uygulamalrı
Sosyal Mecra Uygulamaları
E-Bülten
Banner

“Yaşayan Organizmalar…”

Medya

Moni, medya kökenli kurucuları sayesinde kurulduğu günden itibaren müşterilerinin beklentilerinin her zaman bir adım ötesinde olmayı başarmaktadır. Bütünleşik Marka İletişiminin yerel, ulusal ve küresel dinamiklerini marka özelinde doğru şekilde yorumlayarak etkili, yenilikçi ve yaratıcı medya çözümleri sunar….
Televizyon – Sinema
Gazete
Dergi
Radyo
İnternet
Dış ve İç Mekan (Bilboard, Raket, Duvar vb.)
Stratejik Medya Planlama, Satın Alma ve Araştırma
Medya Performansı İzleme
Süreç Yönetimi
Yenilikçi Medya Uygulama

“Doğru Planlama ile Zirveye Ulaşın…”

Organizasyon

Etkinlik Yönetimi

İş ortaklarımızın pazarlama, kurumsal iletişim gibi departmanları ile birlikte kurguladığımız, müşteriler ve iç veya dış sosyal paydaşlarla sıcak temas sağladığımız, vermek istediğimiz mesajlar doğrultusunda kurgulandığımız, lansman, bayi toplantısı, fuar katılımı gibi sosyal etkinlikleri yönetiyor ve böylece markanın, ürünün tanıtımını yapıyoruz. Etkinlik öncesi, esnası ve sonrası süreçleri (Projelendirme, bütçelendirme, tasarım, tedarik, planlama, operasyon, uygulama, raporlama, vb.), hazırladığımız stratejik esaslara bağlı kalarak, belirlenen hedefler doğrultusunda, planlı biçimde yürütüyoruz.

Event Marketing

Etkinlik pazarlaması ile potansiyel müşteri sayınızı artırabilir daha fazla kişiye ulaşabilir, iletişim kurabilir, mesajları ilk ağızdan verebilir, en doğru geri bildirimleri anında alabilirsiniz. Etkinliğe dayalı pazarlama türüne ağırlık vererek potansitel müşteri sayınızı arttırabilir daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz.

-İnsanların %40’ı sosyal medyayı etkinliklerin tanıtımını yapmak için kullanıyor.
-B2B pazarlama ekiplerinin %60’ı etkinlik pazarlamasını çok etkili buluyor.
-Olasılıkların %40’ı yüz yüze iletişim sayesinde olumlu dönüşüme, satışı çevriliyor.

Marka ya da ürünün hedefleri doğrultusunda organizasyonlar yapıyoruz.

Özellikle belirlenen hedef kitlenin yaşadığı yeri çalışma sahası olarak belirliyoruz. Tüketici ile direk iletişim kuruyor, hedef kitleden geri dönüşü daha sağlıklı alıyor ve takip ediyoruz. Sokakta, AVM’de, balo salonunda, plajda veya fuar standında, dans gösterisi, müzikal organizasyonlar, tadım testleri, ürün deneyimleri yaşatıyoruz. Bayileri eğitiyor, ödül programları ile yurt içi veya yurt dışında etkinlikler düzenliyoruz. Spor turnuvaları ile sağlıklı rekabet ortamında istediğimiz kişileri bir araya getirirken alışkanlıklar yaratıyor, etkinliği geleneksel hale getiriyoruz. Hediyeler dağıtıyor, insanlarda gülümseme yaratırken akıllarında hep yaşıyoruz.

Neden Etkinlik Yapıyoruz?

Kurum içinde gerçek beraberlik ve paylaşımlarla biz bilinci ve kurum aidiyeti geliştirebiliriz.
Özgün içerikli eğitim çalışmaları ile düşünce ve davranış değişikliği sonuçları alabiliriz.
Distribütör / bayi / tüketici ile direkt tanıtarak/deneyimleterek satın alma süreçleri hızlandırılabiliriz.
Yurt içinde veya yurtdışında mekanlar seçerek prestijimize katkı sağlayabiliriz.
Satış rakamlarımızı arttırabiliriz.
Medyada basında yer alabiliriz,
Sosyal medya için gündem yaratabiliriz.
Kurum kimlik değerini ve itibarınızı yükseltiriz.
İletişiminizi yaparız
Sosyal değer yaratır insanlara yardım edebilir, destek veya motivasyon verebiliriz.
Eğlenceli, güvenli ortamlarda katılımcıların motivasyonunu amacımız doğrultusunda yükseltiriz.
İletişim kurduğumuz insanların çevrelerine de deneyimlerini paylaşmalarıyla marka / kurum imajı güvenilir birinci ağızlardan istenilen seviyelere ulaştırarak pekiştirebiliriz.
Ürünü, hizmeti hedef kitlesine aynı fiziksel ortamda dokundurarak, yaşatarak tanıtabiliriz.
Hedef kitlemizin tercih ve eğilimleri net biçimde gözlemleyebilir, kararlarımıza katkı yaratabiliriz.
Anket ve etkileşimlerle sağlıklı datalar toplayabilir reaksiyon ölçebiliriz.
Çok eğlenebilir, çok eğlendirebilir veya sadece dinlenebilir keyif yapabiliriz.

Genel etkinlik süreçlerimiz gerekli izinlerin aldıktan sonra şöyle gelişiyor.

-Davetiyeleri / Duyuru çalışmalarını tasarlıyor ve yapıyoruz,
-Basılı Malzemeler -Davetiye, poster, yaka kartları, Hoş geldiniz mektupları, konuşma kartları, broşürler vb tasarlıyor ve üretiyoruz.
-Tanıtım filmleri, animasyonlar, videolar ve sunumları hazırlıyoruz.
– Mekan ulaşımını planlıyoruz (İç mekan / dış mekan)
-İkramları, mönüyü (Catering) etkinlik ve katılımcılara göre belirliyoruz.
-Hediye / ödül / promosyon ürünleri tasarlanıyor, alınıyor.
-Dekor- Sahne, stand, karşılama masası, oturma grupları, vb.- tasarımlarını yapıyor, uygulamaları gerçekleştiriyor her adımı dikkatle takip ediyoruz.
-Süslemeler için profesyonel destek alıyoruz
-Branding yani markanın görünürlüğüne yönelik yapılan çalışmaları tamamlıyoruz.
-Mekana ve etkinlik sunumlarına uygun teknik ekipmanları kiralıyoruz (ses, ışık, görüntü, jeneratör)
-Görevli ekipler etkinliğe özel olarak uzmanlık alanlarına göre seçiliyor, kıyafetleri belirleniyor.
-Otopark/vale, güvenlik, ambulans konusunda titiz davranılıyor.
-Canlı Performanslar- Sunucu- Ses sanatçısı / grubu- Stand-up / dans / akrobasi / illüzyon…vb gösteri performansları için çok önceden bağlantıları yapıyor, süreci yönetiyoruz.
-Film Fotoğraf prodüksiyonu kesin uzmanlık gerektiriyor. Basın, sosyal medya ve katılımcılara en kısa sürede dağıtılıyor.
-Raporluyoruz.

“Davetlisiniz…”

Online Pazarlama

Online Marketing her gün yeniden yazıldığı için çerçeveleri net bir uzmanlık alanı değildir. İçerdiği her konu, kendi alanında bir uzmanlık konusu olmuştur: SEM, SEO, Affiliate, E-posta, Sosyal medya, Pazaryeri aktiviteleri, site banner ve video içerik çalışmaları gibi kendi içinde ve yatay olarak uzamaktadır. Her birinde uzman profesyonellerce planlanıp, uygulanıp, raporların incelenmesi durumda sonuç başarı olacaktır.

Sosyal medyayı kullanarak çeşitli projeler oluşturmak, marka bilinirliği veya satış kampanyaları düzenlemek, müşteri memnuniyetini ölçmek, video içerikler oluşturmak gibi farklı aşamalarda Moni uzman kadrosu olan çözüm ortakları ile yanınızdadır.

Dijital teknolojiyi kullanarak potansiyel müşterilerinize kolayca ulaşabilir ve sayılarını oldukça artırabilirsiniz.
Müşterilerin %96’ısı online alışveriş yaparken videoları yararlı buluyor.
Siteniz video içerdiğinde Google’da ilk sayfada çıkma olasılığı %50 daha fazladır.
Söz konusu Video başlangıç sayfasında olduğunda dönüşüm oranında %86 artabilir.
Dijital pazarlama, gerekli yatırımlar ve düzenli çalışmalar yapıldığında geleneksel pazarlamadan %62 daha az maliyetlidir.

Content Marketing

Hedef kitleye uygun, kaliteli içerikler hazırlayarak marka bilinirliğini ve satışları artırabiliriz.
İşletmelerin %60’ı içerik pazarlamasını planlı kullanıyor.
Facebook kullanıcılarının %60’ı takip ettiği bir veya daha çok markayı tavsiye ediyor.
Pinterest kullanıcılarının %41’i e-ticaret sitesilerine yönlendirici öneriler veriyor.
Twitter kullanıcılarının %67’si takip ettikleri markalardan alışveriş yapıyor.
Görsel veya videolu İçerik %94 daha fazla görüntüleme sağlıyor.

Video içerik
Site Rakip Analizi
Arama Motoru Optimizasyonu
Arama Motorlarına Kayıt
Sosyal Medya Yönetimi
Sosyal Pazarlama
Mobil Pazarlama
Influencer Marketing
Banner Yayını
Toplu Mail Gönderimi
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter
Pinterest
Linkedin

 

05

Referanslar

Moni, “her yerde iletişim” demektir…

Çok uluslu ve lokal müşterileri ile yürütülen projeler yanısıra iş ortaklıklarından kazanılan 25 yıllık deneyimi sayesinde dünyayı size sunuyoruz. Marka iletişiminizi 360 pazarlama yaklaşımı ile planlıyor, tasarlıyor ve uyguluyoruz!

06

İletişim Bilgileri :

Türkiye Adres

  • Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, No:4, D:2, Beşiktaş  İstanbul
  • moni@moni.com.tr

Adreess London

  • 22a St James’s Square London SW1Y 4JH – England<!-- F