Medya

Moni, medya kökenli kurucuları sayesinde kurulduğu günden itibaren müşterilerinin beklentilerinin her zaman bir adım ötesinde olmayı başarmaktadır. Bütünleşik Marka İletişiminin yerel, ulusal ve küresel dinamiklerini marka özelinde doğru şekilde yorumlayarak etkili, yenilikçi ve yaratıcı medya çözümleri sunar....
 

Televizyon - Sinema
Gazete
Dergi
Radyo
İnternet
Dış ve İç Mekan (Bilboard, Raket, Duvar vb.)
Stratejik Medya Planlama, Satın Alma ve Araştırma
Medya Performansı İzleme
Süreç Yönetimi
Yenilikçi Medya Uygulama
 

"Doğru Planlama ile Zirveye Ulaşın..."

Img

Medya, pazarlama iletişim etkinliklerinin ayrılmaz parçasıdır. Uzman ekibimizin planlamasıyla doğru hedef kitleye doğru bütçe ile ulaşılır ve iş sonuçlarına olumlu katkı sağlar.