Strateji

Strateji tüm sürecin kalbidir. ilandan etkinlik yönetimine kadar tüm planlanan aksiyonlar başarılıysa bu stratejinin doğru hazırlanmasından başlar.

Pazarlama iletişimi, hizmet/ürün reklamının, tüketicisine ulaşmak için kullanılan yollar olarak tanımlanabilir.

İlgili hedef kitleye, iletmek istediğimizi iletme halidir. İletişim karşılıklı bilgi, fikir, düşünce, algı alışverişidir. Tanıtım ile tüketici arasında ister medya yoluyla, ister pazarlama stratejisinin diğer öğelerini kullanma yoluyla olsun, kurduğu alışveriş sürecidir.

Satın almayı tetikleyen unsurları belirlemek, tüketiciyle temas noktalarındaki marka deneyimlerini ölçmek, reklamın performansının ölçülmesi, marka değerinin ve marka dinamiklerinin ölçülmesi, medya planlama stratejisinin revize edilmesi ve pazarlama iletişimi stratejisinin revize edilmesi bizi doğru hedefe götürecek önemli adımlardır. Reklam stratejisi için, firmamızın hedef kitlesine gösterdiği yüzdür diyebiliriz.

İyi bir reklam stratejisinin önemli noktası, esnek ve yaratıcı bir planlamayla, hedef kitle, o hedef kitleye ulaşan mecralar ve bunların seçimi hakkında doğru bilgiye sahip olmaktır.

Hedef kitlemizin demografik yapısı, davranışları, ihtiyaç ve talepleri belirliyor, sanal kişilerde yaşatıyoruz.

Ürün Konsepti ve konumlandırma ile başarıya doğru yolculuğumuzu başlatıyoruz.

Mecra Seçimi hedef kitlemize en efektif ulaşım araçlarımızı belirliyoruz.

Reklam Mesajımızda bizi rakiplerimizden ayıran özellikler veya değerler, ikna çabamız ve rakip çalışmalarını göz önünde bulunduruyoruz.

Yazılı içerikte hedef kitlemizi yakalıyoruz.

Görsel içerik mesajımızla uyumlu ve akılda kalıcı tasarlanıyor.

Reklam bütçesinde gelecekteki satış tahminlerimizi ve pazar payımızı da hesaba katıyoruz.

Reklam Sonuçlarını analiz ediyoruz.

Reklamlarla ilgili yasaları dikkatle inceliyoruz.
 

Img

"Moni Strateji Oluşturuyor..."