Yaratıcı Tasarımlar

Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Tasarım, duyumsal bilgi ile zihinsel bilginin etkileşimi sonucunda zihinde biçimlenerek gerçek bilgi ve nesnelliğin ortaya çıkmasıdır.

Yaratıcılık; kültür, birey ve sosyal sistemin etkileşiminin bir ürünüdür. Etkileşim değerlerin gelecek nesillere aktarılma amacı taşıyan kültür; bilgiyi, davranışları, değerleri korumayı amaçlayan sosyal sistem ve bu kavramların devamlılığını sağlayan veya değiştiren birey arasında gerçekleşir.

Tasarımcının yaratıcı düşünceleri, yaşadığı çevreden, insanlardan, inançlardan, değerlerden, kültürden etkilenir ve ona göre şekillenir. Sizin pazarlama stratejilerinize göre; yeni, özgün ve doğal fikirler yaratırız. Bizim işe yarayan fikirlerimiz pazarlama iletişim stratejilerine yeni perspektifler katar.

Moni, yarattığı işlerin sıradan değil, etkili ve ölçülebilir olmasına çalışır. Çizgi altı ve çizgi üstü tüm uygulamalarda farkını hissettirir. Moni'nin yaratıcı tasarımlar için gerekli vizyonu, deneyimi ve referansları var.

Moni dinler, hisseder, yaratır…

 

Yeni Konsept Geliştirme
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Reklam
Yardımcı Malzemeler (Broşür, Katalog, Flayer, İlan, Poster, Sosyal Medya, Mailing, Newsletter, Banner)
P.O.P Malzemeleri
Fuar Stand Tasarım ve Üretimi
Yayımcılık (Periyodik Kurumsal Dergiler)
İç Mekan ve Dış Mekan Tasarımları
Endüstriyel Tasarım
Promosyon Melzemeleri (Her Düzey)
 

"İşe yarayan fikirler..."Img

"moni sizi dinler, hisseder, hedef kitleye uygun yaratıcı tasarımlar hazırlar."